fbpx

בקשת רישיון לנשק המדריך מלא ל-2023 (תבחינים נשק וקרטריונים לכלי ירייה)

במאמר הנוכחי נסביר ונבחן את כל ה- תבחינים נשק, והקריטריונים להוצאת רישיון לנשק בישראל!
בקשת רישיון לנשק המדריך המלא ל-2023 (כולל רשימת תבחינים) תבחינים נשק וקרטריונים לכלי ירייה - אקדח איזי לייסנס

במדינת ישראל לא כל אדם רשאי לשאת נשק חם. כדי לזכות ברישיון יש לעמוד בסטנדרטים של המשרד לביטחון פנים. כך למשל, מי שמתגורר ביישוב מסוים שהמשרד הגדיר כאזור מסוכן למגורים או לנסוע אליו רשאי להגיש בקשה; בנוסף, לאדם אסור להיות בעל עבר פלילי והוא יצטרך לעבור קורס הכשרה והסמכה לנשק של 4.5 שעות. קליבר 3 מארח את הקורסים הללו מדי שבוע. כאשר אתה מקבל רישיון נשק בישראל רישיון זה חל רק על נשק ספציפי אחד, ואתה יכול לקנות רק אקדח או נשק לציד. במאמר הנוכחי נבחן תבחינים נשק, הקריטריונים להוצאת רישיון לנשק בישראל.

כיצד להגיש בקשה לרישיון נשק חם בישראל?

החוק המסדיר את נושא קבלת רישיון כלי ירייה פרטי הוא חוק הנשק הישראלי. עם זאת, רוב הדרישות לקבלת רישיון לכלי נשק מצויות בנוהלי האגף לרישוי כלי ירייה, מדור משרד הפנים (משרד הפנים). ישנן מספר דרישות סף וקריטריונים להוצאת רישיון נשק. דרישות הסף מודדות את זכאות המבקש לקבל היתר נשק. יש לעמוד בכל דרישה כדי לקבל את ההיתר. הקריטריונים המפורטים הם הסיבות התקפות והמוכרות להגשת בקשה לרישיון נשק בישראל. כל מבקש רישיון נדרש לעמוד לפחות באחד מהקריטריונים. מבקש שלא יעמוד בדרישה או לא יעמוד בקריטריונים לא יקבל את הרישיון. גם מי ששירת בתפקיד קרבי בצה"ל או שהחזיק בעבר באישור נשק בתוקף עלול להיכשל. עם זאת, למי שעבר הכשרה קרבית (7 חודשים) בצה"ל יהיה יתרון בפנייה לקבלת הרישיון.

איפה ניתן להגיש בקשה לרישיון לנשק?

ניתן להגיש בקשה לרישיון נשק באתר משרד הפנים. לפני הגשת הבקשה תוכל לבדוק את זכאותכם באמצעות טופס חישוב הזכאות להוצאת רישיון נשק. עם זאת, מי שנמצא כשיר באמצעות המחשבון האוטומטי אינו מבטיח קבלת רישיון הנשק, והתהליך כלול בתבחינים נשק נוספים.

מהן דרישות הסף לקבלת רישיון נשק בישראל? 

על המבקש רישיון נשק להיות אזרח או תושב קבע בישראל, שהתגורר בישראל בשלוש השנים האחרונות או סיים שירות לאומי/צבאי. מי ששירת בצה"ל יכול לקבל רישיון נשק בישראל החל מגיל 18. מי ששירת בשירות הלאומי רשאי לקבל רישיון החל מגיל 21. מי שלא שירת מעולם יכול לקבל רישיון נשק בלבד. לאחר שהגיע לגיל 27. על הפונה להיות שוטף דיו בעברית כדי להבין הוראות ולעבור ראיון. כל המבקש אישור לשאת נשק חייב לצרף לבקשה הצהרת בריאות מרופא. לבסוף, על המבקש לעבור את הדרכת הנשק הנדרשת. המבקש מתחייב להודיע ​​ללא דיחוי על כל שינוי עתידי בתנאי הסף (למשל מצב בריאותו). 

מהם הקריטריונים לקבלת היתר לנשק בישראל? 

במילים אחרות, מהן הסיבות המקובלות לנשיאת אקדח בישראל? הרצון להשיג נשק להגנה עצמית אינו נחשב סיבה מספקת לקבלת היתר נשק פרטי. על מנת לקבל את הרישיון יש לעמוד באחד ממספר קריטריונים המפורטים בנהלים. הקריטריונים כוללים את מי שזכאי לתעודת לוחם ולא עבר שנה מיום סיום השירות הפעיל/המילואים, מי שגרים או עובדים מעבר לקו הירוק (אזור הגדה המערבית או אחת מ"קהילות הזכאיות לנשק" הבודדות בתוך הקו הירוק), משרתים בכוחות הביטחון (או במשטרה, בשב"כ, אבטחת שדות התעופה וכו') או שצריכים לשאת נשק במסגרת עבודתו (מאבטח, מדריך טיולים, חקלאי מוסמך, נושא חומרי נפץ, מדריך ירי). רוב מחזיקי הנשק הפרטיים זכאים לשאת אקדח ו-50 כדורים. ציידים, מדבירי מכרסמים, ספורטאים בתחום הירי וטרינרים העוסקים בתחום זכאים לקבל סוג רובה המתאים למקצועם, בכפוף להמלצת הרשות הרלוונטית.

תנאים מוקדמים לקבלת רישיון נשק אישי

אנשים שעומדים בתבחינים הבאים יכולים להמשיך בתהליך לקבלת רישיון לנשק בישראל:
1) מי שרשום על ידי משרד הפנים כאזרח או תושב קבע, וששהה בישראל לפחות שלוש שנים לפני בקשתו לרישיון נשק. מחלקת רישוי כלי ירייה יכולה להעניק רישיון לאזרח או תושב קבע גם אם לא שהה בישראל בשלוש השנים האחרונות, בתנאי שהאדם שירת בצבא או בשירות לאומי.
2) אדם בעל ידע בסיסי בעברית לפחות – יכולת לענות על שאלות, לעקוב אחר הוראות ולמלא טפסים לפי הצורך.
3) רמת העברית של המבקש מוערכת על ידי פקיד כלי ירייה.
4) דרישת גיל מינימלי: אזרח או תושב קבע בישראל שסיים שירות צבאי – גיל 18. אזרח או תושב קבע בישראל שסיים שנתיים שירות לאומי – גיל 21. אזרח ישראלי שלא סיים שירות צבאי או לאומי לפי האמור לעיל – גיל 27. תושב קבע בישראל שאין לו אזרחות ולא סיים שירות צבאי או לאומי – גיל 45.
5) הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא. השלמת ההכשרה הנדרשת בכלי ירייה, לרבות מבחן עיוני ודרישות ירי מעשי, לפי פקודת הכשרת כלי ירייה משנת 2018.

מי אינו זכאי לקבל רישיון נשק בישראל?

מטבע הדברים, מי שלא יעמוד בדרישות תנאי הסף או הקריטריונים לא יקבל רישיון לשאת נשק בישראל. אך גם לאחר שעברו את הדרישות והקריטריונים המפורטים, נבדקות נסיבותיו הספציפיות של כל מבקש, על מנת לוודא שלא יהוו סכנה לשלום הציבור אם יקבל היתר נשק. לדוגמה, כל היסטוריה מתועדת של הרשעות פליליות, צריכת סמים ואירועים אלימים עלולה לגרום לדחיית הבקשה. כך גם סוגים מסוימים של מחלות נפש, במיוחד הכרוכות בהזיות או נטיות אובדניות. הפקיד המחליט רשאי להתחשב בנסיבות של תיק פלילי בעבר, גם אם המבקש מעולם לא הורשע. ניתן להפנות לתיק שמעולם לא הובא לבית המשפט או נסגר מחוסר ראיות. חלק מהמועמדים מסורבים על בסיס עבירה שבוצעה במהלך שירותם הצבאי. כללים המסדירים רישיונות כלי ירייה בישראל הינם אלו של המשפט המנהלי, המחמירים פחות מכללי המשפט הפלילי – שכן, כאמור, לא נשללת מהמבקש זכות מוקנית אלא לא ניתנת לו חסיון. 

מה אדם יכול לעשות אם ידחו לו רישיון לנשיאת נשק חם? 

במקרה של קבלת תשובה שליליות מהרשויות הרלוונטיות. ניתן להגיש ערעור תוך 45 יום. הערעור צריך לפרט את כל הנימוקים התקפים לערער על החלטת הדחייה. עם זאת, חשוב להדגיש כי בית המשפט בדרך כלל אינו מבטל את החלטת הרשות המנהלית. ערעור יצליח רק אם אדם יכול להוכיח שההחלטה התקבלה על סמך מידע כוזב, או שההחלטה לדחות את הבקשה לרישיון נשק היא בלתי סבירה ביותר בהתחשב בנסיבות. כאשר לעיתים הרשות המנהלית אינה מעבדת כראוי אתם הנתונים של מבקש הרישיון. כמו למשל אזור המגורים או צרכים מנסיבות של עבודה ופרנסה.

לסיכום

למרות שמקובל לראות בני 18 לובשים ויוצאים מדים עם רובים מתוחכמים, בישראל יש תקנות מחמירות מאוד לאזרחים המעוניינים להחזיק בנשק אישי. לאחרונה תהליך קבלת רישיון הנשק עבר ממשרד הפנים למוסד לביטחון פנים ובעקבות כך החמיר את תקנות הבעלות על נשק.
אזרחים המבקשים רישיון נשק כפופים למספר קריטריונים:

– מגורים בישראל שלוש שנים מיום העלייה (קבלת אזרחות ישראלית).
– גיל מינימום 27, לא כולל מי ששירתו בצה"ל או שירות לאומי שגיל המינימום הוא 21.
– מיומנויות קריאה וכתיבה בסיסיות בעברית.
– ללא עבר פלילי, מאושר על ידי משטרת ישראל.
– הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא ובסופו של דבר מאושרת על ידי משרד הבריאות.

אולי יש משהו שתרצה לקרוא שוב?
איזי לייסנס - הוצאת רישיון נשק
איזי לייסנס - הוצאת רישיון נשק

כולנו מודעים לאירועים השכיחים במדינה שלנו כמו: פריצות, אלימות בכבישים, פיגועים ואירועי פח׳׳ע. כל אלו גרמו לכך שאזרחים רבים דורשים את הזכות הבסיסית לשמור על הביטחון האישי לעצמם ולסובבים באמצעות נשיאת נשק פרטי או אקדח.

חברת איזי לייסנס בעלת מוניטין וניסיון רב בתחום הנשק בישראל שמה לה למטרה לעזור לאזרחים במדינת ישראל להשיג רישיון נשק.

שתפו את הפוסט לחברים:

מעוניינים בבדיקת זכאות לנשק? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:​

מאמרים אחרונים:

מעוניינים ברישיון נשק? מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם:​