fbpx

חוקי ברזל שחייב לדעת על בטיחות לבעלי נשק פרטי: נהלי פתיחה באש, בטיחות עם ילדים וכללי בטיחות לאחסון

נשיאת נשק פרטי מחזקת את תחושת הביטחון ברחובות אך יש חוקי ברזל שבעלי נשק פרטי חייבים לדעת: נהלי פתיחה באש, נהלים בכניסה למקומות ציבוריים ובטיחות כללית. בפוסט הבא נרחיב על כל מה שצריך לדעת לפני שיוצאים עם נשק מהבית..
חוקי ברזל ובטיחות לבעלי נשק פרטי

חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור מאגד בתוכו מספר רב של הנחיות חשובות, העוסקות במצבים
בהם אדם אחד עשוי לסכן את שלום הציבור. על פי רוב, החוק מתייחס למקומות ציבוריים בהם מתקהלים
אנשים רבים. מספר סעיפים בחוק זה עוסקים בכל הקשור לנשק אישי.

כניסה עם נשק למקומות ציבוריים

חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור קובע באופן חד משמעי, הכניסה למקומות ציבוריים עם כלי נשק אסורה, ברוב גדול של המקרים. אי לכך, אדם הנושא נשק אישי ברישיון, חייב ליידע את המאבטח בכניסה על הימצאותו של הנשק ולקבל הנחיות מאותו מאבטח כיצד לפעול. במרבית המקרים, כפי שציינו, יתבקש בעל הנשק להפקידו במקום בטוח, בהתאם להוראות המקום.

נשיאת נשק ואלכוהול

במידה ובעל הרישיון לנשיאת נשק אישי מעונין לצאת מביתו במטרה לבלות עם חברים וליהנות משתיית אלכוהול, חל עליו איסור מוחלט לשאת עמו את הנשק. אדם שנמצא ברמת שכרות כזאת או אחרת, אינו רשאי לשאת עליו את נשקו. לכן, בטרם יצא אדם זה את ביתו, עליו לפרוק את הנשק ולהשאירו בתוך כספת ייעודית, המעוגנת היטב לקיר או לרצפת בטון, לנעול אותו תחת קוד מאובטח שרק הוא יודע את פרטי הקוד. העונש על נשיאת נשק בזמן גילופין כבד מאוד וחשוב להימנע ממצב כזה המעמיד הן את בעל הנשק והן, את האנשים הנמצאים בסביבתו בסכנה. בטיחות בנשק הוא נושא חשוב ויש לשמור בהקפדה יתרה על הכללים.

הוראות פתיחה באש לאזרחים עם נשק פרטי

באופן כללי, פתיחה באש מותרת רק במצב של סכנת חיים ברורה ומידית. אדם פרטי המחזיק נשק ומרגיש שהוא או מי מבני משפחתו או, אדם זר כלשהו, נמצאים בסכנת חיים מידית, רשאי לפתוח באש. תקיפה שלא כדין תיחשב כהעמדת בעל הנשק או כל אדם אחר בסביבתו במצב של סכנת חיים וניתנת רשות, במצב עניינים זה, לפתוח באש. הירי צריך להיות מכוון לעבר רגליו של התוקף במטרה למנוע ממנו את המשך ביצוע התקיפה. בעל הנשק צריך להזהיר את התוקף לפני שיפתח באש, פעולה המתאפשרת כמוצא אחרון בלבד. במקרה שאין כל ברירה אחרת, מותר לבעל הנשק, לירות לעבר גופו של התוקף במטרה לבלום את המשך תקיפתו. על הירי המופעל להיות ירי בודד ומכוון לעבר התוקף, תוך נקיטת זהירות לא לפגוע באנשים חפים מפשע הנמצאים בסמוך. 

חוק החזקת נשק בישראל

חוק החזקת נשק בישראל קובע כי חל איסור מוחלט על נשיאת נשק, אלא אם מחזיק הנשק הוציא רישיון החזקת נשק כחוק. לא כל אדם יכול לקבל רישיון החזקת נשק וההחלטה אם להעניק לאדם זה או אחר רישיון להחזקת נשק, נמצאת בידיים של האגף לרישוי ולפיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון פנים. האגף מתחזק מדיניות קשוחה, המגדירה סטנדרטים מחמירים ביותר למתן רישיון. הליך הוצאת רישיון לנשיאת נשק הוא הליך יקר ונעשה תוך הקפדה יתרה על החוקים והתקנות. רישיון נשק ניתן, על פי רוב, לאנשים שהם אזרחי מדינת ישראל, לאנשים החיים באזורי סיכון (מעבר לקו הירוק), לאנשים שנמצאו כשרים לכך מבחינה רפואית, לאנשים שעבודתם מחייבת אותם בהחזקת כלי נשק (שומרים ומאבטחים), לאנשים שגילם 21 ומעלה, לאנשים הדוברים את השפה העברית ולאנשים החיים בישראל לפחות שלוש שנים.

כללי בטיחות לאחסון נשק בבית עם הילדים

אדם המחזיק ברישיון לנשיאת נשק והנו אבא לילדים קטנים, חייב לפעול בביתו, בהתאם להנחיות האגף לרישוי כלי ירייה של המשרד לביטחון פנים. הנחיות אלה שמות דגש על כך שילדים לא יוכלו להגיע לכלי הנשק בשום צורה ועל כן, קיימת חובת נעילת הנשק האישי בכספת ייעודית, המעוגנת בקיר או רצפת בטון ונעולה בקוד סודי הידוע אך ורק לבעל הרישיון. כמו כן, חשוב מאוד לפרוק את הנשק ולוודא שלא נותר כדור בקנה גם במצב שהנשק נצור. התקנת כספת לשמירה על נשק צריכה להתבצע על ידי איש מקצוע ועליה לעמוד בכל התניות החוק. 

הוראות החוק בנושא שמירה ואחסון נשק אישי בבית קובעות את הדברים הבאים:

7 הוראות שמירה ואחסון נשק
  • חל איסור על השארת נשק או תחמושת ללא השגחה ויש לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים, על מנת למנוע שימוש בכלי הנשק על ידי אנשים אחרים. 
  • אסור בתכלית האיסור להשאיר נשק או תחמושת במקום אליו יכולים להגיע ילדים. 
  • אימון בכלי ירייה יכול להתבצע אך ורק במטווח מקצועי. 
  • בעל רישיון לנשיאת נשק חייב, בכל עת, לשאת עליו את הרישיון. 
  • חל איסור על השארת נשק ברכב חונה, ללא השגחה של בעל הרישיון, גם אם המכונית נעולה. 
  • בעל הרישיון יפקיד את נשקו בביתו, בתוך כספת ייעודית, הנעולה בקוד ומעוגנת לקיר או רצפת בטון, במקום שאינו נראה לעין. 
  • קוד הפתיחה של הכספת יהיה רק ברשות מחזיק הרישיון. 

בעל רישיון שימצא שעבר על אחת מהוראות אלה, יועמד לדין והוא צפוי לעונשים חמורים הנהוגים בחוק.

כללי בטיחות לשימוש בטוח בנשק

כללי הבטיחות בנשק הוגדרו בצורה מפורטת על ידי המחוקק וכל אדם המחזיק נשק חייב להכירם היטב. כללי הבטיחות קובעים שעל בעל הרישיון להתייחס לכלי הנשק שלו תמיד, כאילו הוא טעון ומוכן לירי. לכן, אסור לכוון, ללא צורך, נשק לכיוונו של אדם אחר ואין ללחוץ, ללא צורך, על ההדק. בנוסף, לפני השימוש בנשק, על המחזיק בנשק להיות בטוח במטרה ולשים לב מה יש בסביבתה. אין לירות לעבר מטרה לא ברורה ויש לוודא שבין היורה ובין המטרה לא נמצא אדם אחר. חל איסור ירי במידה והוא עלול לסכן חפים מפשע הנמצאים בזירת האירוע. 
*כל האמור בפוסט זה אינו ייעוץ משפטי, האתר אינו אחראי אם יש שינוי בחוק ויש לעבור על הוראות פתיחה באש באתר הממשלתי

למרות כל הסכנות שבנשיאת נשק, רק לאחרונה ראינו כמה חשוב שישנם אזרחים בעלי רישיון לנשק, אשר מנעו פיגועים קשים.

שאלות נפוצות

תהליך ההגשה צפוי לקחת 45 יום. משרדנו יכול להגיש אתכם עבור בקשת הוצאת רישיון הנשק עוד באותו היום במידה וקיבלנו את כל המסמכים הדרושים. לאחר איסוף המסמכים ובניית התיק ההמתנה לראיון עשויה לקחת כ 14 עד 21 יום ולאחר מכן יש ללכת לאחד המטווחים הפזורים בכל רחבי הארץ.

התהליך הוא פשוט, אתם שולחים לנו אישור בריאות מיוחד חתום מרופא המשפחה/היחידה ולאחר הגשת המסמכים תקבלו SMS זימון לריאיון עם פסיכולוג שרוצה לוודא שלא ייעשה שימוש לרעה בנשק. לאחר מכן נגיש אתכם לאחד המטווחים לירות כ-100 כדורים. המטווח כבר מדווח בשבילכם שהשלמתם את שלב זה בהצלחה ותקבלו את הכרטיס פלסטיק אל הכתובת המבוקשת.

משרדנו חרט על דגלו לתת שירות לקוחות מצויין. ניתן לדבר עם שירות הלקוחות ולקבל אינפורמציה על התקדמות התהליך בנייד או
בוואטסאפ: 052-502-0562

אנחנו נאסוף את המסמכים בשבילך!

נציגת שירות הלקוחות שלנו תדריך אתכם בכל התהליך מא׳ ועד ת׳ בוואטסאפ או בנייד: 052-502-0562

שירות הלקוחות שלנו זמין עבורכם בימים ראשון עד חמישי בשעות 09:00-18:00.
בוואטסאפ או בנייד: 052-502-0562

במייל: [email protected]

לבדיקת זכאות חייגו למספר: 058-723-6111

נציגי המשרד הוכשרו לבדוק האם אתם רשאים להגיש בקשה לרישיון נשק,
ניתן לבדוק זאת ללא עלות/התחייבות –
אנחנו זמינים בוואטסאפ או בנייד: 058-723-6111

אולי יש משהו שתרצה לקרוא שוב?
איזי לייסנס - הוצאת רישיון נשק
איזי לייסנס - הוצאת רישיון נשק

כולנו מודעים לאירועים השכיחים במדינה שלנו כמו: פריצות, אלימות בכבישים, פיגועים ואירועי פח׳׳ע. כל אלו גרמו לכך שאזרחים רבים דורשים את הזכות הבסיסית לשמור על הביטחון האישי לעצמם ולסובבים באמצעות נשיאת נשק פרטי או אקדח.

חברת איזי לייסנס בעלת מוניטין וניסיון רב בתחום הנשק בישראל שמה לה למטרה לעזור לאזרחים במדינת ישראל להשיג רישיון נשק.

שתפו את הפוסט לחברים:

מעוניינים בבדיקת זכאות לנשק? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:​

מאמרים אחרונים:

מעוניינים ברישיון נשק? מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם:​